Stichting
Hembrugmuseum


Missie: Het Verhaal van Hembrug als museaal totaalensemble van industriële erfgoedmonumenten en monumentaal groen, ooit gebouwd als wapen- en munitiefabriek voor de Stelling van Amsterdam, met focus op de mensen die er werkten, te borgen en bestendigen voor de toekomst als vitale culturele onderneming.


Bestuur:

Voorzitter: bestuur Rob Monen

Secretaris: Lean van ‘t Hooft

Penningmeester: Henriette Kroonenberg

Algemeen bestuurslid: Peter de Vries


Jaarverslag: 2014, 2015, 2016, 2017/2018


Contactgegevens:

info@stichtinghembrugmuseum.nl

stichting hembrugmuseum